0703423113 tina@tsadesign.se

Bilder från programmet Rosenholm trädgårdsdesign som slutade utvecklas 2005. Nu använder vi programmet som inspiration och vi ser enbart stora utvecklingsmöjligheter i nya Dyrkla appen.

En enkel film från programmet Rosenholm trädgårdsdesign som visar en del hur programmet fungerade. Fanns en hel del utvecklingspotential vilket vi nu har tagit tag i och jobbar på. Men mycket kommer vara lika.